Σκοπός της συνιστώμενης με το παρόν Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας είναι:
  • Η διαχείριση – μίσθωση ιδιόκτητων , μισθωμένων και υπεκμισθωμένων τουριστικών καταλυμάτων όπως δωματίων , διαμερισμάτων και κατοικιών με παρεχόμενες υπηρεσίες.
  • Η διαχείριση ακινήτων για λογαριασμό τρίτων βραχυχρόνιας μίσθωσης
  • Α) Προβολή – διαχείριση σε ιστοσελίδες – πλατφόρμες προώθησης τουριστικών καταλυμάτων όπως ενοικιαζόμενων δωματίων, διαμερισμάτων και κατοικιών. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται οι ιστοσελίδες : www.booking.com , www.airbnb.com, κ.λ.π.
  • Β) Υπηρεσίες check in – check out τουριστικών καταλυμάτων.
  • Γ) Προώθηση – βραχυχρόνιων τουριστικών μισθώσεων μέσω ιδιόκτητης ιστοσελίδας.
  • Υπηρεσίες συμβούλων σε θέματα λογιστικά φορολογικά σχετικά με τη βραχυχρόνια μίσθωση τουριστικών ακινήτων.
  • Υπηρεσίες διακόσμησης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων τουριστικών καταλυμάτων.
  • Υπηρεσίες καθαρισμού ακινήτων.
  • Υπηρεσίες προώθησης Ελληνικών προϊόντων σε ευρωπαϊκές και τρίτες χώρες.
Kavala BNB ©2018 - All rights reserved. Powered by Theofilos.de