ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ


Πακέτα διαχείρισης First Steps Βasic Classic Platinum
         
Προϋποθέσεις όρων ένταξης ακινήτου στη βραχυχρόνια μίσθωση        
Διαχείριση προβολής και καταχώρησης του ακινήτου σε ψηφιακές πλατφόρμες , ενδεικτικά airbnb , Booking.com κλπ κατά τον χρόνο πρώτης έναρξης της βραχυχρόνιας διαμονής        
Διαδικασία Εγγραφής και οριστικοποίησης στο μητρώο ακινήτων βραχυχρόνιας διαμονής        
Διαχείριση υποβολής δηλώσεων αρχικών και τροποποιητικών βραχυχρόνιας διαμονής        
Διαχείριση επικοινωνίας με υποψήφιους επισκέπτες – πελάτες        
Αξιολόγηση επισκεπτών        
Διαχείριση κρατήσεων και παρακολούθηση ημερολογίου      
Παροχή ενημέρωσης ιδιοκτήτη        
Check-in        
Παράδοση οδηγού πόλης        
Check in / Check out & Καθαρισμός ακινήτου κατά την έναρξη – λήξη και διάρκεια της διαμονής        
Υπηρεσία παραλαβής παράδοσης και καθαρισμού κλινοσκεπασμάτων        
Επισκευή τυχόν βλαβών που προκλήθηκαν χωρίς υπαιτιότητα των επισκεπτών και έπειτα από έγκριση του κόστους από τον ιδιοκτήτη        

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ


Πακέτα διαχείρισης First Steps Βasic Classic Platinum
         
Έλεγχος πληρότητας όρων έκδοσης σήματος ΕΟΤ        
Υπηρεσία σύνταξης φακέλου και ολοκλήρωση διαδικασίας έκδοσης σήματος ΕΟΤ        
Διαχείριση προβολής και καταχώρησης του ακινήτου σε ψηφιακές πλατφόρμες , ενδεικτικά airbnb , Booking.com κλπ κατά τον χρόνο πρώτης έναρξης της βραχυχρόνιας διαμονής        
Διαδικασία Εγγραφής και οριστικοποίησης στο μητρώο ακινήτων βραχυχρόνιας διαμονής        
Διαχείριση υποβολής δηλώσεων αρχικών και τροποποιητικών βραχυχρόνιας διαμονής        
Διαχείριση επικοινωνίας με υποψήφιους επισκέπτες – πελάτες        
Αξιολόγηση επισκεπτών        
Διαχείριση κρατήσεων και παρακολούθηση ημερολογίου      
Παροχή ενημέρωσης ιδιοκτήτη        
Check-in        
Παράδοση οδηγού πόλης        
Check in / Check out & Καθαρισμός ακινήτου κατά την έναρξη – λήξη και διάρκεια της διαμονής        
Υπηρεσία παραλαβής παράδοσης και καθαρισμού κλινοσκεπασμάτων        
Επισκευή τυχόν βλαβών που προκλήθηκαν χωρίς υπαιτιότητα των επισκεπτών και έπειτα από έγκριση του κόστους από τον ιδιοκτήτη        
Kavala BNB ©2018 - All rights reserved. Powered by Theofilos.de