• Kavalabnb’ye hoş geldiniz

  • Para kazanmak için mülkünüzü kullanın

Sizin için Kavalabnb ne yapabilir?

Mülkünüzünmerimevzuatauygunolarakkısadönemkiralamaşartlarınısağlayıpsağlamadığınıkontroledebiliriz.
Διαδικασία εγγραφής στο μητρώο ακινήτων

TAPU SİCİLİNE TESCİL PROSEDÜRÜ

Kamu Gelirlerinin Bağımsız Otoritesinin hükümlerine uygun olarak kısa süreli kalış tesciline kayıt prosedürünüve kısa süreli kalış beyannamesini yerine getirebiliriz.
Συλλογή δεδομένων

VERİ TOPLAMA

Dairenizi değerlendirir ve onun mekânlarının güzelleştirmesinin yolları önerebiliriz. Bundan başka konuk sayısı, konumu, bölgesi gibi evin tüm ayrıntılarını kaydederiz.
Σύνταξη κειμένου

METİN TASLAĞI

Daha fazla konuklar çekmek ve daha iyi değerlendirmeler almak için detaylı bir şekilde hem mülk mekânları hem konukların yararlı olabileceği diğer olanakların sağlanması gerekmektedir.
Δημιουργία καταχώρησης

İLAN GİRİŞİ

MülkünüziçinAirbnb, Booking, HomeAway, 9flats gibiinternetplatformlarınauygunbirilanın oluşturulmasısunduğumuzbaşlıcahizmetlerdenbiri.Konuğunmülkünüzüseçmekiçinodaklanmasınıistediğiniztümgerekliayrıntılarılisteleyerekilanlarınızı oluşturma, işlemeveiyileştirmesiniyerinegetiririz.
Φωτογράφιση οικίας

EVİN FOTOĞRAF ÇEKİMİ

Mülkünüzünhemiçhem de dışmekânlarınınvesunulanolanaklarındahaiyigörüntülenmesiiçinprofesyonelbirfotoğrafçekimiyerinegetiririz. Potansiyelbirmisafirinilkdikkatçekenseyininmülkünfotoğraflarıolduğunuunutmayın. Nihayetindemülkündoğruvetemsilibirçekimitanımlayanenönemlifaktörlerdenbiridir.
Οδηγός οικίας & περιοχής

MÜLK VE BÖLGE REHBERI

Dahaiyibirkalışiçinkonuklaragereklitümbilgilerisağlayanbölgerehberidüzenleriz. Anahedef, mülkünolanaklarınıvebölgedekikonuklariçinmevcutetkinlikleridahaiyigörüntülemektir.
Έλεγχος επισκεπτών

KONUK HAKKINDA ARAŞTIRMA

Potansiyelmisafirlerleiletişimegeçerveonlarıdeğerlendiririz. Herkeseaçıkprofilleriniveöncekievsahiplerinegöredeğerlendirmelerikontrol ederiz.
Επικοινωνία με ιδιοκτήτη

SAHİBİ BİLGİLENDİRME

Evsahibinehemmekânları güzelleştirmeninveyenidendüzenlemeninyollarını önerebilirizhemonurezevarsyonlarvemülkdurumundanhaberdarederiz.
Επικοινωνία με τους επισκέπτες

KONUK YAZIŞMASI

Konuklarlailetişimegeçme, taleplerinikarşılamaveortayaçıkabileceksorularıyanıtlama bütün sorumluluğunu üstlenir. Taleplerinin anında yanıtlanmasını ve rezervasyonlarının güvenilirliğini sağlamak için onlarla iletişime geçeriz.
Check-in & Check- out

GİRİŞ & ÇIKIŞ

Konuklaradahaiyihizmetverebilmekiçinmülkte onlaraanahtarteslimedip, gezdiripvetümolanaklaradikkatçekip,onlarışahsenkarşılarız. Onların ayrıldıklarında anahatraları alıp olası hasarları kontrol ederiz.
Καθαρισμός / Προετοιμασία οικίας & Κλινοσκεπασμάτων

MÜLK VE ÇARŞAF TEMİZLEMESİ/ HAZIRLAMASI

Evinizintemizliğiiçinprofesyonellerleçalışırız. Platinhizmetpaketindebirtemizlikekibimülkünüzegelirböyleceo hem kalışsüresince hem konuklarınayrıldıktansonratertemizkalır.
Εξοπλισμός με απαραίτητα

MUHASEBE DESTEK HİZMETLERİ

Kavala BNB ©2018 - All rights reserved. Powered by Theofilos.de